Desiderato 9

Eu desejo igualdade de oportunidades e riquezas para todos.

Desiderato 9

Eu desejo igualdade de oportunidades e riquezas para todos.